BIO-NIK ENERGIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

ul. Marynarki Polskiej 163, 80-868 Gdańsk

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk

KRS: 0000482351

NIP: 6040135821

Wartość sumy komandytowej: 950 000,00 zł